Za organizację Tech3camp odpowiada zespół Infoshare, największej konferencji technologicznej w Europie Środkowo-Wschodniej (6000+ uczestników).

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami:

tech3camp@infoshare.pl